Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Nádory u dětí

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o nádorech u dětí

Úspěšně vyléčeno více než 80% pacientů

Nové technologie, zejména rozvoj metody protonové terapie, lepší diagnostika a spolupráce jednotlivých pracovišť významně zlepšily výsledky léčby nádorů u dětí. Proto se dnes více než 80 % dětských pacientů úspěšně vyléčí.

Co musíte vědět o nádorech u dětí<

Výskyt nádorů u dětí

V České republice postihne zhoubné onemocnění přibližně 350 dětských a dospívajících pacientů ročně. Zhoubná onemocnění dětského věku zahrnují pevné (solidní) nádory a nádorová onemocnění krve neboli leukémie. Ze všech nádorových onemocnění u dětí představují 2/3 pevné (solidní) nádory a 1/3 leukémie. Dětské nádory jsou sice mnohem agresivnější ve srovnání s nádory u dospělých, ale zároveň jsou citlivější k ozařování i chemoterapii.

Co musíte vědět o nádorech u dětí<

Příčina vzniku nádorů u dětí

U převážné většiny nádorů u dětí není přesně určena příčina vzniku. Na vině může být například genetická zátěž, ale velký počet dětí postihne nádorové onemocnění bez jasné příčiny. V případě dětských nádorů odborníci nemohou jejich vznik přičítat ani působení vnějších faktorů (kouření, alkohol nebo nadměrné vystavení slunečnímu záření), jako je tomu v případě nádorových onemocnění u dospělých.

Příznaky onemocnění

Nádorová onemocnění se často projevují obtížemi, které mají spojitost s tlakem nádoru na citlivé tkáně a orgány. Mezi nejčastější příznaky nádorových onemocnění u dětí se řadí horečka, bolest, hlavy, zvracení, bledost, únava, bolest kostí, kulhání, hubnutí nebo přítomnost rostoucí bulky.

Komplexní léčba

Nádory u dětí mnohem lépe reagují na chemoterapii (podání cytostatik) i na ozařování (radioterapii), než je tomu v případě léčby dospělých. Druh léčby se odvíjí od typu onemocnění. Při léčbě rakoviny u dětí se často léčba kombinuje. Celková léčba využívá různých léčebných metod: operace, chemoterapie nebo ozařování. Ozařování bývá nezbytnou součástí léčby u velké části solidních nádorů. Naopak jen zřídka se užívá u dětských nádorů hematologických (leukemie nebo lymfomy).

Šetrnější ozařování

Protonová léčba je šetrná a přesná metoda ozařování. Protonový paprsek dokáže přesně zaměřit a ozářit pouze nádor, tím snižuje ozáření citlivých zdravých tkání a orgánů v jeho okolí. Protonové záření je možné využít v mnoha případech místo běžného fotonového záření, ale neplatí to pro všechny situace. Stejně tak není možné nahradit protonovou léčbou podávání chemoterapie nebo operační výkon.

Chcete více informací o léčbě nádorů u dětí?

‹ Zpět

Nádory u&nbsp;dětí

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde