Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Nádory u dětí

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

Pomůžeme vám projít celým procesem léčby

Víme, že období, kterým právě procházíte, je velice náročné. Odborníci našeho centra jsou vám k dispozici a ochotně vám vysvětlí, co je to protonová léčba, jaké jsou jednotlivé kroky v léčebném procesu nebo co budete potřebovat na vstupní vyšetření. Zajistíme komunikaci s vaším ošetřujícím dětským onkologem, společně posoudíme, zda je pro diagnózu vašeho dítěte vhodná protonová léčba. Tato moderní technologie protonového paprsku umožní dětem žít kvalitní život a zároveň výrazně sníží vedlejší nežádoucí účinky léčby.

Přizpůsobujeme péči potřebám pacientů

Našim dětským pacientům chceme poskytovat nejen kvalitní léčebnou péči, ale naší snahou je zajistit dětem maximální fyzické, psychické i emocionální pohodlí. Přizpůsobujeme se jejich individuálním potřebám a využíváme pomoci kresleného „profesora Protona“, který je pro děti kamarádem a provází je po celou dobu léčby.

Protonová terapie dokáže snížit rizika

Dnes se z rakoviny úspěšně vyléčí více než 80 % dětských pacientů. Pokud je potřebné v rámci léčby zařadit ozařování, jednou z možností je protonová radioterapie. Prostřednictvím protonové léčby je možné minimalizovat nežádoucí účinky léčby a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce a plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik druhotných nádorů a také snížit riziko návratu nádoru v dospělosti.

Spolupráce s dětskými onkology

Protonové centrum v rámci dětského léčebného programu využívá nejmodernější technologii a zkušeností předních onkologů s protonovou léčbou u dětí. Všechny děti léčené v Protonovém centru jsou indikovány k protonové terapii na doporučení dětských onkologů. Komplexní onkologická léčba dětských pacientů v mnoha případech používá kombinovanou léčbu, jejíž součástí je i ozařování.

Protonová léčba je podle mezinárodně uznávaných standardů indikována u těchto diagnóz:


Možnosti léčby nádorů u dětí

V posledních třiceti letech dosáhla dětská onkologie vynikajících výsledků. V současné době přežívá pět let po léčbě více než 80 % dětských onkologických pacientů. V léčbě nádorů u dětí se používají především tři základní možnosti léčby:


Nežádoucí účinky

V případě využití chemoterapie a radioterapie v léčbě dětských nádorů je důležité vzít v úvahu závažné nežádoucí účinky léčby (pozdní toxicita), kdy dochází k ovlivnění růstu, orgánové toxicitě, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, neurokognitivní změny, poruchy plodnosti a v neposlední řadě druhotné nádory. Tyto faktory mohou vést ke snížení kvality života.

Přesná a účinná léčba

Protonový paprsek dokáže zasáhnout s vysokou přesností požadovanou oblast, oblast nádoru a minimalizovat tak nežádoucí ozáření zdravých orgánů a tkání v těsném okolí nádoru. Protonová léčba tak umožňuje snížit riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků léčby.

Odpovíme vám na dotazy

Máte jakékoliv dotazy v souvislosti s protonovou léčbou, jejím průběhem nebo hledáte odpovědi na další otázky, kontaktuje, prosím, naše koordinátorky léčby na telefonním čísle +420 222 998 989, které se vám budou plně věnovat a ochotně vám poradí.

Chcete více informací o léčbě nádorů u dětí?

‹ Zpět

Nádory u dětí

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde