Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Nádory u dětí

Snižuje

nežádoucí účinky léčby

Protonová terapie dokáže snížit rizika

Protonová terapie umožňuje minimalizovat nežádoucí účinky léčby a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce a plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik druhotných nádorů a také umožňuje snížit riziko návratu nádoru v dospělosti.

Vliv ozařování na IQ dítěte

Odborníci z MD Andreson centra v Texasu uveřejnili výsledky srovnání dvou metod – protonové terapie a běžné fotonové terapie, které byly použity v léčbě vybraných dětských nádorů. Cílem výzkumu bylo mimo jiné zjistit, jaký vliv má radioterapie na zachování inteligence u dětí, jak a zda se změny projeví v průběhu let.

Protonová terapie téměř neovlivňuje IQ dítěte

Výsledky výzkumu prokázaly, že u dětí, které podstoupily běžné fotonové ozařování, došlo k poklesu IQ. Po dobu tří let od ukončení ozařování se IQ snižovalo zhruba o 10,3 bodů za rok. V případě, že byla pro ozařování využita protonová terapie, zůstalo IQ u dětí po dobu tří let téměř stabilní. Došlo k poklesu pouze o 0,1 bodu ročně. Protonová léčba umožňuje snížit nežádoucí ozáření mozku a zaměřit se pouze na nádor.

Lepší prognóza má svoje úskalí

V posledních letech se výrazně zlepšila prognóza dětských pacientů, kteří onemocněli zhoubným nádorem. V dnešní době se z rakoviny úspěšně vyléčí více než 80 % dětských pacientů. S tím jak se zlepšila prognóza dětských zhoubných nádorů, objevily se nové potíže. Jak začalo přibývat dlouhodobě přežívajících pacientů, tak se objevila nová, dříve neznámá problematika – pozdní následky komplexní protinádorové léčby.

Protonová léčba minimalizuje rizika

U dětských pacientů je důležité, aby léčba nádorového onemocnění byla co nejšetrnější a aby bylo minimalizováno ozáření zdravých tkání a orgánů, které se nacházejí v těsné blízkosti nádoru. Protonový paprsek umožňuje zasáhnout pouze nádor, redukovat ozáření okolí a výrazně snížit vznik rizik a komplikací.

Chcete více informací o léčbě nádorů u dětí?

‹ Zpět

Nádory u dětí

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde