Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Nádory u dětí

Směřujte přesně k cíli

vynikající výsledky léčby

Spolupráce specialistů

Při plánování léčby vašeho dítěte je důležitá spolupráce dětského onkologa a dalších odborníků, kteří pečlivě zváží všechny možnosti a zajistí, aby se vašemu dítěti dostalo té nejlepší možné péče. Léčba je často kombinovaná, ale v některých případech není ozařování vhodné a proto bohužel nelze využít ani protonovou terapii. Léčba dětského pacienta je připravována v těsné spolupráci s ošetřujícím dětským onkologem, který určuje celkovou strategii léčby, včetně indikace a načasování ozařování.

Protonová léčba minimalizuje nežádoucí účinky

Protony umožňují významně omezit nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru a snížit tak pravděpodobnost vzniku vedlejších nežádoucích účinků. Konkrétní přínos léčby protonem pro vaše dítě závisí především na umístění nádoru, nezbytné dávce záření, ale i na dalších faktorech: věku vašeho dítěte, přidružených onemocnění nebo souběžně podávané další léčbě.

Přesnost protonové léčby

Cílem protonové léčby je dopravit potřebnou dávku záření pouze do nádoru a neohrozit okolní zdravé tkáně a orgány. Protonový paprsek předává největší část své energie v nádoru dokáže se zastavit přímo v nádoru a významně tak snižuje ozáření jeho okolí a důležitých orgánů jako je například srdce, plíce, játra a další orgány.

Protonová léčba nádorů u dětí má mezinárodní doporučení

Ve prospěch protonové terapie hovoří výsledky publikované na výročním zasedání Americké onkologické společnosti. Odborníci z MD Anderson centra v Texasu uveřejnili srovnání protonové a běžné fotonové terapie v léčbě vybraných dětských nádorů. Zaměřili se na to, jaký vliv má radioterapie na snížení inteligence.

Protonová léčba téměř nemá vliv na IQ dítěte

Analýza ukázala, že u dětí léčených fotonovou radioterapií došlo k poklesu IQ. Po dobu tří let od ozáření se IQ snižovalo cca o 10,3 bodů za rok. Po protonové terapie zůstává IQ po dobu tří let téměř stabilní. Pokles je pouze o 0,1 bodu ročně. Protonová léčba umožňuje snížit nežádoucí ozáření mozku, zaměřit se pouze na nádor a tím minimalizovat riziko vzniku nežádoucích účinků léčby a dalších komplikací.

Protonová léčba je doporučována u těchto diagnóz:


Chcete více informací o léčbě nádorů u dětí?

‹ Zpět

Nádory u dětí

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde